Technologie informatyczne 2018/2019

05.05.2019

Zajęcia 9

Formatowanie warunkowe

Sortowanie i filtrowanie danych

Tabele przestawne

Funkcje logiczne

Załączniki