Technologie informatyczne 2018/2019

23.04.2019

Zajęcia 8

Funkcje logiczne: jeżeli, licz. jeżeli, suma.jeżeli, oraz, lub

Funkcje statystyczne: min, max, średnia, odchylenie standardowe

Funkcje zagnieżdżone

Formatowanie warunkowe

Wykresy złożone - wstawianie i formatowanie

Załączniki