Technologie informatyczne 2018/2019

15.04.2019

Zajęcia 7

  • sposoby adresowania komórek
  • podstawowe funkcje w programie Excel
  • sortowanie i filtrowanie danych
  • funkcje logiczne

Załączniki