Technologie informatyczne 2018/2019

07.04.2019

Zajęcia 6

- podstawowe pojęcia w programie Exel

- operacje na arkuszach

- formatowanie arkusza i wybranych komórek

- modyfikacja danych

- sposoby adresowania komórek

Załączniki