Technologie informatyczne 2018/2019

24.03.2019

Zajęcia 4

 Formatowanie nagłówków i spis treści

 Podpisy i spis ilustracji i tabel

 Recenzja - śledzenie zmian

 Wytyczne dotyczące przygotowywania pracy dyplomowej

 Wymogi dotyczące oficjalnych pism

 

Załączniki