Rachunek efektywności inwestycji 2018/19

21.10.2018

Zajęcia 4

Sprawozdania finansowe - Bilans, Rachunek zysków i strat, Rachunek przepływów pieniężnych.

Załączniki