Rachunek efektywności inwestycji 2018/19

14.10.2018

Zajęcia 3

Wstęp do finansów przedsiębiorstwa.

Sprawozdanie finansowe - bilans, rachunek zysków i strat.

Załączniki