Najnowsze publikacje

Publikacja podsumowująca I Ogólnopolską Konferencję „Osiągnięcia Młodych Naukowców” pod redakcją I. Niziałek oraz E. Grzegorzewskiej.

 W dobie postępujących procesów globalizacji rynków i wynikającej z tego intensyfikacji konkurencji zachodzi potrzeba dostosowywania się organizacji do zmiennych warunków otoczenia. Dodatkowo negatywne skutki kryzysu gospodarczego, który w mniejszym lub większym stopniu dotknął całą gospodarkę światową i wpłynął na sytuację większości organizacji, utrudniają te procesy dostosowawcze. Nowe warunki gospodarowania potwierdzają konieczność poszukiwania nowych możliwości zapewniających nie tylko przetrwanie, lecz również szeroko rozumiany rozwój organizacji, który wynika z wysokiego poziomu ich innowacyjności i konkurencyjności zarówno na rynkach lokalnych, jak i światowych.

W niniejszej monografii zostały poruszone zagadnienia z zakresu ekonomii, finansów i zarządzania współczesnymi organizacjami. Składa się ona z sześciu części:

  • Public relations i marketing,
  • Corporate Social Responsibility w przedsiębiorstwie,
  • Zarządzania wiedzą w organizacji,
  • Ekonomia,
  • Innowacyjności przedsiębiorstw,
  • Zarządzanie produkcją.

Opracowania w niniejszej monografii zostały przygotowane przez studentów, członków Studenckich Kół Naukowych oraz doktorantów z kilkunastu ośrodków akademickich w całej Polsce. Książka ta jest wynikiem współpracy młodych naukowców z kadrą akademicką oraz recenzentami. Zaprezentowane referaty zostały wygłoszone na I Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych „Osiągnięcia Młodych Naukowców” organizowanej przez Wydział Technologii Drewna Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w dniach 18-19 kwietnia 2013 roku.

A
A+
A++
Drukuj
PDF
Powiadom
Powrót