Dr hab. Emilia Grzegorzewska

http://emiliagrzegorzewska.pl/eg/wybrane-publikacje/najnowsze-publikacje/312,Publikacja-Production-improvment-in-the-furniture-and-woodworking-industry-rozdz.html
2021-03-07, 15:10

Publikacja ,,Production improvment in the furniture and woodworking industry”, rozdział 6 - E. Grzegorzewska „Innovativeness of wood sector enterprises in Poland”

Opcje strony