Wybrane publikacje

Wybrane publikacje

 1. Grzegorzewska E. (2016), Structural changes of economic subjects in Polish pulp and paper industry, Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW. Forestry and Wood Technology, nr 94, s. 256-260.Grzegorzewska E., Więckowska M. (2017),The economic profitability of Polish furniture market against a background of the industry sector, More wood, better management, increasing effectiveness: starting points and perspective: Proceedings of scientific papers: Prague, Czech Republic, May 24th-26th 2017 / ed. Roman Dudik, s. 218-224

 2. Grzegorzewska E. (2016), Regional diversity of the level of innovation in Polish service enterprises - the economic dimension, Intercathedra, nr 32/4, s. 7-13.

 3. Grzegorzewska E., Więckowska M. (2016), Selected aspects of innovation in the furniture industry - empirical research findings, Drewno: prace naukowe, doniesienia, komunikaty, Vol. 59, nr 198, s. 147-161.

 4. Grzegorzewska E. (2016), Diversity of the level of investment outlays on fixed assests in wood sector in Poland, Intercathedra, nr 32/2, s. 35-40.

 5. Grzegorzewska E. (2016), Regional diversity of the level of innovation in Polish industrial enterprises - the economic dimension, Intercathedra, nr 32/3, s. 15-22.

 6. Grzegorzewska E., Boruszewski P., Jenczyk-Tołłoczko I. (2016), The importance of raw wood in the type of costs composition in wood-based panels industry, Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW. Forestry and Wood Technology, nr 94, s. 273-277.

 7. Grzegorzewska E. (2016), Predictive bankruptcy models as a tool in evaluating the economic situation of furniture market in Poland, Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW. Forestry and Wood Technology, nr 94, s. 261-267.

 8. Grzegorzewska E. (2016), Structural changes of economic subjects in Polish pulp and paper industry, Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW. Forestry and Wood Technology, nr 94, s. 256-260.

 9. Grzegorzewska E., Innovativeness of wood sector enterprises in Poland, Production improvment in the furniture and woodworking industry, Aeternitas Publishing House, Alba Iulia, Romania 2013

 10. Grzegorzewska E., Tendencje zmian płynności finansowej przedsiębiorstw rolnych w Polsce w kontekście kryzysu gospodarczego, Roczniki Ekonomiki Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, Zeszyty Naukowe SGGW Warszawie, 2013

 11. Grzegorzewska E., Finansowanie działalności polskich gospodarstw rolnych na tle krajów Europy Środkowo-Wschodniej, Firmy Rodzinne – wyzwania globalne i lokalne, Firmy Rodzinne – wyzwania globalne i lokalne, seria: „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, tom XIV, zeszyt 6, część I, Łódź 2013

 12. Olkowicz M., Grzegorzewska E., Determinants of the new furniture development process in SMEs, Firmy Rodzinne – wyzwania globalne i lokalne, seria: „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, tom XIV, zeszyt 6, część I, Łódź 2013

 13. Grzegorzewska E., The role of Early Warning Models-Financial analysis of Drewex S.A., Annals of University of Life Sciences - SGGW Forestry and Wood Technology, 2012

 14. Grzegorzewska E., Niziałek I., Jenczyk-Tołłoczko, I. Assessment of the furniture industry condition in Poland, Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW. Forestry and Wood Technology, 2012

 15. Grzegorzewska E., Niziałek I., Jenczyk-Tołłoczko I., Bankruptcy of wood industry companies in Poland as compared to other sectors of the economy, Intercathedra, 2012

 16. Grzegorzewka E., Model wczesnego ostrzegania jako narzędzie oceny kondycji finansowej spółek hodowli roślin i zwierząt, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, 2012

 17. Grzegorzewska E., Zagrożenie upadłością a cykl życia przedsiębiorstw rolniczych, Cykle życia i bankructwa przedsiębiorstw, E. Mączyńska [red.], Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010

 18. Grzegorzewska E., Kasiewicz S., Krośnieńskie Huty Szkła SA – niesprawności zarządzania kapitałem intelektualnym, Meandry upadłości przedsiębiorstw. Klęska czy druga szansa, E. Mączyńska (red.), Wydawnictwo SGH, Warszawa 2009

A
A+
A++
Drukuj
PDF
Powiadom
Powrót