Dr hab. Emilia Grzegorzewska

http://emiliagrzegorzewska.pl/eg/kontakt/305,Kontakt.html
2021-03-02, 21:34

 Dr hab. Emilia Grzegorzewska

 Instytut Nauk Drzewnych i Meblarstwa                                                                                                      Katedra Technologii i Przedsiębiorczości w Przemyśle Drzewnym
 ul. Nowoursynowska 159                                                                                                                               02-787 Warszawa

 telefon: +48 22 593 85 30
 e-mail: emilia_grzegorzewska@sggw.pl

Opcje strony