Dr hab. Emilia Grzegorzewska

Działalność organizacyjna

  • Koordynator ds. Równego Traktowania Pracowników i Studentów
  • Sekretarz i członek Rady Programowej Instytutu Nauk Drzewnych i Meblarstwa
  • Kierownik Zakładu Przedsiębiorczości w Przemyśle Drzewnym w latach 2014-2016, 2018-2019
  • Zastępca Przewodniczącego Centralnej Komisji Konkursowej I Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Wiedzy o Drewnie w latach 2014-2015
  • Sekretarz Mazowieckiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją w latach 2012-2015
  • Kierownik Studiów Podyplomowych Rozwoju Przedsiębiorczości w Sektorze Drzewnym w latach 2012-2014
  • Członek Zespołu ds. Promocji WTD SGGW w Warszawie w latach 2013-2016
  • Członek Komisji Rekrutacyjnej WTD SGGW w Warszawie w latach 2013-2014
  • Członek zespołu ds. przygotowania Raportu Samooceny w latach 2014-2015
  • Opiekun II roku kierunku Meblarstwo w latach 2018-2019

Opcje strony

do góry