Dr hab. Emilia Grzegorzewska

Działalność organizacyjna

 • Koordynator ds. Równego Traktowania Pracowników i Studentów 2019-2020; 2020-2024
 • Sekretarz i członek Rady Programowej Instytutu Nauk Drzewnych i Meblarstwa 2019-2020; 2020-2024
 • Członek Zespołu ds. Jakości Kształcenia 2020-2024
 • Kierownik Zakładu Przedsiębiorczości w Przemyśle Drzewnym w latach 2014-2016, 2018-2019
 • Zastępca Przewodniczącego Centralnej Komisji Konkursowej I Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Wiedzy o Drewnie w latach 2014-2015
 • Sekretarz Mazowieckiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją w latach 2012-2015
 • Kierownik Studiów Podyplomowych Rozwoju Przedsiębiorczości w Sektorze Drzewnym w latach 2012-2014
 • Członek Zespołu ds. Promocji WTD SGGW w Warszawie w latach 2013-2016
 • Członek Komisji Rekrutacyjnej WTD SGGW w Warszawie w latach 2013-2014
 • Członek zespołu ds. przygotowania Raportu Samooceny w latach 2014-2015
 • Opiekun II roku kierunku Meblarstwo w latach 2018-2019

Opcje strony

do góry