Dr hab. Emilia Grzegorzewska

Działalność naukowo-badawcza

 • Kierownik projektu finansowanego przez NCN "Internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw meblarskich - uwarunkowania i strategie budowania przewagi konkurencyjnej" (Nr DEC - 2019/03/X/HS4/01342), Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; 2019-2021
 • Koordynator fazy koncepcyjnej i główny wykonawca w projekcie finansowanym przez NCBiR "Wdrożenie innowacyjnej technologii eko-klejenia materiałów kompozytowych okleinowanych asymetrycznie stosowanych w meblarstwie" o akronimie EKO-MEBEL, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; 2015-2019
 • Kierownik  zadania badawczego "Ocena konkurencyjności handlu zagranicznego polskiej branży meblarskiej na rynku europejskim – wymiar ekonomiczny", Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; 2017-2018
 • Główny wykonawca projektu NCBiR „Innowacyjne materiały kompozytowe z biomasy lignocelulozowej odnawialnej w krótkim cyklu, zwiększające konkurencyjność przemysłu drzewnego”, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; 2013-2015
 • Kierownik zadania badawczego ”Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju polskiej branży meblarskiej – kontekst międzynarodowy”, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie;  2014-2015
 • Główny wykonawca projektu finansowanego przez NCN „Przewidywanie upadłości przedsiębiorstw rolnych”, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; 2010-2014
 • Kierownik zadania badawczego „Ryzyko działalności gospodarczej przedsiębiorstw sektora drzewnego w Polsce”, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; 2013
 • Kierownik zadania badawczego „Klaster jako forma wspierania innowacyjności przedsiębiorstw branży meblarskiej w Polsce”, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; 2013
 • Kierownik zadania badawczego „Zastosowanie modeli wczesnego ostrzegania do predykcji zagrożenia finansowego przedsiębiorstw sektora drzewnego”, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie;2012-2013
 • Wykonawca badań statutowych „Cykle życia przedsiębiorstw”, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; 2010
 • Wykonawca badań statutowych „Wzrost niepewności i ryzyka – wybory strategiczne przedsiębiorstw”, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie,  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; 2009

Opcje strony

do góry