Informacje dla studentów

Kontakt

Dr Emilia Grzegorzewska

Katedra Technologii i Przedsiębiorczości w Przemyśle Drzewnym
ul. Nowoursynowska 159 02-787 Warszawa

telefon: +48 22 593 85 56
e-mail: emilia_grzegorzewska@sggw.pl

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Wydział Techgnologii Drewna

Najnowsze publikacje